ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court
การบริการ
ตารางกำหนดการมาเป็นพยานศาล