ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ศาลจังหวัดทองผาภูมิร่วมออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่

       วันที่ 16 กรกฎาคม  2563 นายเอกรินทร์ รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยา รุ่งตระกูล นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ โดยได้ประชาสัมพันธ์การให้บริการต่างๆของศาลจังหวัดทองผาภูมิตามนโยบายการส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านศาลยุติธรรมสู่ดิจิทัล (D-court) เช่น เรื่องการให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ เงินกลาง ด้วยบัตรเครดิต และQR Code ผ่านเครื่องEDC การจ่ายเงินคืนเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยระบบ Corporate banking การให้บริการขอคัดถ่ายเอกสารในคดีออนไลน์ผ่านระบบCIOS การขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์EM การบังคับคดีผู้ประกัน  การใช้ระบบ e-Filing การใช้ระบบงานฐานข้อมูลหมายจับ (AWIS)  การใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card Reader) ระบบติดตามสำนวนคดี (Tracking System) การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมและได้เผยแพร่ความรู้เรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้คำร้องใบเดียว ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ยาเสพติดให้โทษฯ และพรก.ฉุกเฉินฯ  การจัดพิมพ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้น ภายใน 10 วันทำการ  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6 บ้านทุ่งนางครวญตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image