ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ ประชุมทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชนในคดีอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครทนายความขอแรงฯ
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 นาฬิกา นางชมภูนุช สุจริตกุล เชาวลิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ เป็นประธานการประชุมทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชนในคดีอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิของประชาชน คู่ความ จำเลย และผู้เสียหาย อีกทั้งร่วมกันแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ศาลในส่วนงานต่าง ๆ ด้วย

นอกจากนี้นางชมภูนุชได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทนายทนายขอแรงที่ศาลแต่งตั้งในคดีครอบครัว ทนายความขอแรงที่ศาลตั้งให้ผู้เสียหายในคดีอาญา และทนายความขอแรงที่ศาลตั้งให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี(ทองผาภูมิ)

ในการนี้ นายชัยยศ ชูประเสริฐ ประธานสภาทนายความจังหวัดทองผาภูมิ ร่วมกับคณะกรรมการ ฯ

มอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่นางชมภูนุชมารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี