ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) ประกาศรับสมัครขึ้นทะเบียนทนายความขอแรงประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี (ทองผาภูมิ)
image

image รูปภาพ
image

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) ประกาศรับสมัครขึ้นทะเบียนทนายความขอแรงประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) ได้แก่

1. ทนายความขอแรงในคดีครอบครัวตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2553 มาตรา 158

2. ทนายความขอแรงแก่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 วรรค 2

3. ทนายความขอแรงที่ตั้งให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว


image เอกสารแนบ