ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ เข้าร่วมสัมมนาโครงการ “ค่ายศาลยุติธรรมกับแพทยสภา ครั้งที่ 1 : ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างไรให้ปลอดภัย”
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ 14 - 16 กันยายน 2565 นางชมภูนุช สุจริตกุล เชาวลิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ เข้าร่วมสัมมนาโครงการ “ค่ายศาลยุติธรรมกับแพทยสภา ครั้งที่ 1 : ดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างไรให้ปลอดภัย”

โดยมีนายภีม ธงสันติ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และ ศ.(เกียรติคุณ) พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ร่วมเปิดโครงการ

มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกาและยกระดับการดูแลข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และเพื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างศาลยุติธรรมและแพทยสภา รวมทั้งการดูแลสุขภาพร่างกาย  และร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา เพชรบุรี

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด -  19 อย่างเคร่งครัด

ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี