ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลจังหวัดทองผาภูมิ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง และการยื่นฟ้องคดีผู้บริโภคแบบครบวงจร (Expanding Pre - litigation Mediation and One Stop Service for Consumer Lawsuit Project) ( E M O C )
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565  นางสาวธิติมา ทับทิมสี นิติกรชำนาญการพิเศษ ได้ช่วยเหลือผู้ร้องที่มีข้อพิพาทกับผู้รับเหมาต่อเติมห้องครัว ซึ่งเคยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ (ทองผาภูมิ) แต่คู่กรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญายอมฯ จึงมายื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิ เป็นคำร้องหมายเลขดำที่ กฟว.5/2565 แต่ผู้ถูกร้องไม่มาเข้าไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 
ต่อมา นางสาววชิรากรณ์ ขาวคม เจ้าพนักงานคดีจึงให้คำแนะนำและช่วยเหลือบันทึกคำฟ้องพร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบคำฟ้องเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลเป็นคดีผู้บริโภคคดีแรกของศาลจังหวัดทองผาภูมิ หมายเลขดำที่ ผบ 24/2565  อันเป็นการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความสะดวกในการฟ้องคดี 

และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 14 นาฬิกา  นางชมภูนฺช สุจริตกุล เชาวลิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ ร่วมกับนางสาววชิรากรณ์  ขาวคม เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ ได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 20 ตรี ข้อพิพาทหมายเลขคดีดำที่ กฟว 12/2565 เรื่อง ผิดสัญญาฝากทรัพย์ จำนวนทุนทรัพย์ 2,000,000 บาท ซึ่งคู่กรณีได้รับคำแนะนำจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ (ทองผาภูมิ) ให้ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ตามที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง และการยื่นฟ้องคดีผู้บริโภคแบบครบวงจร ( E M O C )  ตามหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ  ผลการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าคู่กรณีสามารถตกลงกันได้โดยทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลมีคำพิพากษาตามยอม  สร้างความพึงพอใจให้แก่คู่ความทั้งสองฝ่าย ทำให้ข้อพิพาททางแพ่งสามารถยุติลงได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องมีการฟ้องคดี ตามนโยบายของประธานศาลฎีกา ความยุติธรรมที่เข้าถึงง่าย (EASY ACCESS TO JUSTICE)

 ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลจังหวัดทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี