ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกาและการแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงานศาลยุติธรรม ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 14 -16 นาฬิกา นางชมภูนุช สุจริตกุล เชาวลิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ ฯ  และบุคลากรศาลจังหวัดทองผาภูมิ เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกาและการแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงานศาลยุติธรรม ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงจากยอดปราสาทยุติธรรม อาคารศาลฎีกา ผ่านระบบ Streaming และ Live COJ Talk 

ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี