ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นกินลม นอนเต็นท์ชมดาว@เขื่อนวชิราลงกรณ”
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ 19 และ 20 พฤศจิกายน 2565  นางชมภูนุช สุจริตกุล เชาวลิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นกินลม นอนเต็นท์ชมดาว@เขื่อนวชิราลงกรณ” โดยร่วมรับประทานอาหารเย็น วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18 นาฬิกา  และ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 6 นาฬิกา  ร่วมพิธีเปิด ปล่อยตัวนักปั่น และมอบเหรียญรางวัล

ในการนี้ ศาลจังหวัดทองผาภูมิ ส่งนายจักรกฤช ทัศนาญชลี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน เข้าร่วมปั่นจักรยาน ระยะทาง 12 กิโลเมตร

การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยาน จุดกางเต็นท์ภายใน กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้ชุมชน ภายใต้กลยุทธ์เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม โดยมีนายชวลิต กันคำ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เป็นประธานในพิธีเปิด

ณ เขื่อนวชิราลงกรณ  ตำบลท่าขนุน  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี