ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ศาลจังหวัดทองผาภูมิร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ ๕๕ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ ๕๕ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา


วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๘  นาฬิกา นายวิชญ์วสิฐ  หัสดีพงษ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดทองผาภูมิ ได้รับมอบหมายจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิให้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงาน
วันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ ๕๕ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรศาลจังหวัดทองผาภูมิ  


ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต.ท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี