ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายชวลิต สุจริตกุล  อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 18 นาฬิกา นางชมภูนุช สุจริตกุล เชาวลิต ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายชวลิต สุจริตกุล 
อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา

ทั้งนี้ นายชวลิต สุจริตกุล เป็นบุตรของพระพิบูลย์ไอศวรรค์ (เปรียบ สุจริตกุล) อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา  และเป็นบิดาของนายธนะ สุจริตกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงธนบุรี 

ณ ศาลา 2 
วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร