ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ ให้การต้อนรับนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าศึกษาดูงาน
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ ให้การต้อนรับนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา  9 นาฬิกา นางชมภูนุช  สุจริตกุล  เชาวลิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ และนายชัยพร สุขสัมพันธ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดทองผาภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ความสำคัญของการเขียนความเห็นของแพทย์ในใบชันสูตรบาดแผลหรือศพในคดีอาญา" ให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมาฝึกอบรมที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ และโรงพยาบาลสังขละบุรี  จำนวน  10  คนฟัง  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดทองผาภูมิ นอกจากนี้ได้จัดให้นักศึกษาแพทย์เข้าฟังการพิจารณาคดีเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีของศาลและการปฏิบัติตนเมื่อมาเป็นพยานศาล ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์จากกระบวนพิจารณาคดีในศาล                                              

ณ ศาลจังหวัดทองผาภูมิ  ตำบลท่าขนุน  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี