Accessibility Tools

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ จัดโครงการเข้าเยี่ยมและเลี้ยงไอศกรีมพร้อมมอบของใช้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอทองผาภูมิimage
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ จัดโครงการเข้าเยี่ยมและเลี้ยงไอศกรีมพร้อมมอบของใช้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10 นาฬิกา ศาลจังหวัดทองผาภูมิจัดโครงโครงการ“ยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาภายใต้หลักนิติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 โดยเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ  เป็นครั้งที่ 2 ของโครงการนี้

ในการนี้ นางชมภูนุช สุจริตกุล เชาวลิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ เชิญนายกมล สุปรียสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในคดีอาญาแก่ผู้ต้องขัง  และนางสาวธิติมา ทับทิมสี นิติกรชำนาญการพิเศษ  นางสาววชิรากรณ์ ขาวคม เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ  ได้รวบรวมคำถามต่าง ๆ ทั้งในด้านกฎหมาย และขั้นตอนในคดีของผู้ต้องขังล่วงหน้า เพื่อหาข้อมูลมาตอบคำถามให้แก่ผู้ต้องขังซึ่งถูกส่งมาจากศาลอื่น ๆ จำนวนมาก  สร้างความพึงพอใจ  และคลายกังวลให้แก่ผู้ต้องขังที่ได้เข้าร่วมโครงการ 300 คน

นอกจากนี้ ศาลจังหวัดทองผาภูมิ และผู้สนับสนุน ภาคเอกชนร่วมกันจัดเลี้ยง ไอศกรีม 10 ถัง พร้อมเครื่องราคา 18,000 บาท  และมอบของใช้อุปโภคบริโภครวม 16,000 บาท ให้แก่ผู้ต้องขังที่ขาดแคลน และที่เป็นบุคคลต่างด้าวซึ่งไม่มีญาติช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์อีกด้วย

ในโอกาสนี้ ได้รับการต้อนรับจากนายสิริชัย ยมเกิด นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ พาชมส่วนต่าง ๆ ของเรือนจำอำเภอทองผาภูมิเพิ่มความเข้าใจให้แก่บุคลากรศาลที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี

ณ เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี