ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ระบบบริการดิจิทัล

ระบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing) https://efiling3.coj.go.th/eFiling/#/


ระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) https://cios.coj.go.th/


ระบบค้นหาเขตอำนาจศาล https://pubdata.coj.go.th/jurisdiction/


ระบบการส่งเอกสารและประกาศนัดไต่สวน (E-Notice system) https://enotice.coj.go.th/


ระบบติดตามสำนวนคดี https://cios.coj.go.th/tracking/


ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาล https://fees.coj.go.th/courtfees