Accessibility Tools

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ตารางห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Google-Meeting, Line Meeting)image

กรุณาคลิกที่ไอคอน  หรือ    เพื่อเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หมายเลขห้องพิจารณาคดี ลิงก์เข้าห้องประชุม
Google Meeting
ลิงก์เข้าห้องประชุม Line ไลน์กลุ่มติดต่อสอบถาม
ห้องพิจารณาคดี 1
ห้องพิจารณาคดี 2

ห้องพิจารณาคดี 3

ห้องพิจารณาคดีจัดการพิเศษ
ม.ต./ต.จ. ผ่านจอภาพ  

 

 

ศูนย์ให้คำปรึกษา  

 

 

ผัดฟ้อง/ฝากขัง  

 

 

ศูนย์นัดความ