ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ศาลจังหวัดทองผาภูมิจัดประชุมผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และผู้ประนีประนอม
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 นาฬิกา นางชมภูนุช สุจริตกุล เชาวลิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ เป็นประธานการประชุม ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมประจำศาล ครั้งที่ 5/2565 โดยมีผู้อำนวยการฯ และบุคลากรศาลเข้าร่วมเพื่อแจ้งกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหารือเรื่องการเตรียมต้อนรับคณะจากสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 มาตรวจราชการที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิ พร้อมทั้งติดตามผลกิจกรรมโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ในการนี้คณะผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมประจำศาลได้มอบของขวัญวันเกิดให้แก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและบุคลากรที่เกิดในเดือนพฤษภาคม รวม 10 คน พร้อมกันนี้ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ตามโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรในศาลจังหวัดทองผาภูมิ

โดยมีการดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี