ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court
News
ศาลจังหวัดทองผาภูมิ ร่วมแสดงความยินดี แก่ข้าราชการซึ่งโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น ศาลจังหวัดทองผาภูมิเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพมารดาของนายจักรกฤช ทัศนาญชลี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงบ้านพักฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศาลจังหวัดทองผาภูมิดำเนินการตามโครงการ EMOC พัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง และการยื่นฟ้องคดีผู้บริโภคแบบครบวงจร (Expanding Pre - litigation Mediation and One Stop Service for Consumer Lawsuit Project) จัดไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีแบบกลุ่ม แบบผสมผสาน onsite และ online เป็นไปตามนโยบายของประธานศาลฎีกา ความยุติธรรมที่เข้าถึงง่าย (EASY ACCESS TO JUSTICE) ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลจังหวัดทองผาภูมิ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง และการยื่นฟ้องคดีผู้บริโภคแบบครบวงจร (Expanding Pre - litigation Mediation and One Stop Service for Consumer Lawsuit Project) ( E M O C )
image
image
image
image
image
image
image
image

+

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image