Accessibility Tools

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ ให้การต้อนรับ ดร.ธณัฏฐา ยอดเยี่ยม ซึ่งเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่image
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 12 นาฬิกา  นางชมภูนุช สุจริตกุล เชาวลิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ ให้การต้อนรับ ดร.ธณัฏฐา ยอดเยี่ยม ซึ่งเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และเป็นผู้สนับสนุนมอบโดนัทสำหรับอาหารว่าง 2 โครงการ รวม 350 ชิ้น  ราคา 3,500 บาท ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “ยกระดับมาตรฐานการช่วยเหลือ คุ้มครองเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล”  กิจกรรมที่ 2 นำเด็กและเยาวชนมาศึกษาดูงานกระบวนการยุติธรรมของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) และทัศนศึกษาเขื่อนวชิราลงกรณ  (พาน้องชมศาล ดูงานที่เขื่อน/ Visiting the Court & the Dam Tour) ในวันที่ 12 มกราคม 2566

รวมทั้งกิจกรรมที่ 1 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการดำเนินชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ที่โรงเรียนบ้านท่าดินแดง และ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เมื่อวันที่ 22 และ 23 พฤศจิกายน 2565 ด้วย 

ณ ศาลจังหวัดทองผาภูมิ  ตำบลท่าขนุน  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดากญจนบุรี