Accessibility Tools

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ เข้าพบนายชวลิต กันคำ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ และคณะ เพื่อแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศาลจังหวัดทองผาภูมิimage
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

วันที่ 19 มกราคม  2566 เวลา  10  นาฬิกา นางชมภูนุช  สุจริตกุล  เชาวลิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ พร้อมด้วยนางปทุมวรรณ ศิลปานนท์ นายสุรพล กองแก้ว ผู้พิพากษาสมทบฯ และนางกชนัฑ บุญธนรักษา ผู้อำนวยการฯ  เข้าพบนายชวลิต กันคำ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ และคณะ เพื่อแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศาลจังหวัดทองผาภูมิ  พร้อมทั้งประชุมประสานข้อราชการในการทำงานร่วมกันต่อไป

ณ เขื่อนวชิราลงกรณ  ตำบลท่าขนุน  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี   
                                                                
ต่อมาเวลา  11  นาฬิกา  เข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้แก่แพทย์หญิงนวลจันทร์  เวชสุวรรณมณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองผาภูมิ และคณะ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การบริการทางการแพทย์แก่บุคลากรของศาลจังหวัดทองผาภูมิด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ณ  โรงพยาบาลทองผาภูมิ   ตำบลท่าขนุน  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี