Accessibility Tools

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ศาลจังหวัดทองผาภูมิส่งมอบแว่นตาตามโครงการ "แจกแว่นตาผู้สูงวัย ปันน้ำใจโลกสดใส" (Eyeglasses Donation for the Brighter World)image
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิส่งมอบแว่นตาตามโครงการ “แจกแว่นตาผู้สูงวัย ปันน้ำใจโลกสดใส” (Eyeglasses Donation for the Brighter World)

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 9 นาฬิกา นางชมภูนุช สุจริตกุล เชาวลิต ผู้พิพากษาหัวหน้าจังหวัดทองผาภูมิ เป็นประธานในการส่งมอบแว่นตา ตามโครงการ “แจกแว่นตาผู้สูงวัย ปันน้ำใจโลกสดใส” ที่เชิญประชาชนมาตรวจวัดสายตาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 และได้ดำเนินการตัดแว่นสายตาเป็นการเฉพาะรายฟรีให้แก่ประชาชนในอำเภอทองผาภูมิ รวม 139 คน และบุคลากรศาลจังหวัดทองผาภูมิ 31 คน รวมจำนวน 170 คน

โดยตัวแทนประชาชนได้กล่าวแสดงความขอบคุณที่จัดโครงการสาธารณประโยชน์นี้ขึ้น ช่วยให้ผู้สูงวัยได้กลับมามองเห็นและใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ซึ่งประชาชนหลายรายขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะตัดแว่นสายตาตามค่าสายตาของตนเอง จึงเป็นโอกาสดีที่ได้เข้าร่วมในโครงการนี้ อีกทั้งยังเป็นสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ศาลที่มีปัญหาสายตา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อไปอีกด้วย

ทั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก คุณอารุณี โชติวิจิตร สุปรียสุนทร, GemsDD, บริษัท เม สแควร์ จำกัด, ครอบครัวสุปรียสุนทร-โชติวิจิตร อาจารย์เพื่อน ๆ ตรวจวัดสายตาโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ อาย แคร์ ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์แก่สังคมทั้งภาครัฐ และเอกชนสอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฏีกา “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน" สร้างความรู้สึกลดช่องว่างระหว่างศาลกับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ณ ศาลจังหวัดทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี