ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ครั้งที่ 1/2566
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 9 นาฬิกา นายชูตระกูล  ศรีศักดา ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดทองผาภูมิ พร้อมด้วยนางกชนัฑ บุญธนรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดทองผาภูมิ ได้รับมอบหมายจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ครั้งที่ 1/2566

โดยมีนายบุญชัย กริชชาญชัย อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของประธานศาลฎีกา รวมถึงการประสานข้อราชการและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ

ณ ห้องประชุมไชยศรี ชั้น 3 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ถนนเทศา ตำบลพระประปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม