ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสำหรับสนับสนุนงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ตำแหน่งนักจิตวิทยา และกำหนดวัน เวลา สถานที่่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

image เอกสารแนบ