Accessibility Tools

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ประกาศศาลจังหวัดทองผาภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน ๑ หลัง บ้านพักผู้พิพากษา จำนวน ๒ หลัง บ้านพักเรือนแถวข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน ๘ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดทองผาภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image
image

image เอกสารแนบ