Accessibility Tools

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ประกาศศาลจังหวัดทองผาภูมิ เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาการก่อสร้างงานปรับปรุงบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 1 หลัง บ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 2 หลัง บ้านพักเรือนแถวข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 8 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดทองผาภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image
image

image เอกสารแนบ