ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court
กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์