ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ